Bảng Giá Dán Keo Xe

Piaggio

Vespa LX 400.000 VNĐ 12 tháng Xem Chi Tiết
Beverly 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Fly 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Liberty 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Vespa GTX 450.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Vespa S 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Zip 100 200.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Vespa 946 700.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
vespa primavera 450.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết

 

Honda

AirBlade Thai 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
AirBlade 2011 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
AirBlade 2013-2015 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Click Thai 2015 Vario 150 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Click 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Future 2014 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Future Neo 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Lead 125 – 2014 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Lead-SCR 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Pcx-2014 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Scoopy 2013 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
SH 2010 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
SH 2012-2014 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Taranis 280.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Vision 2012 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Wave A 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Wave RSX 2012 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Wave S 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Zommer X 170.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Dylan 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
PS 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
SH Mode 2018 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Wave RSX FI 2017 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Msx 125 200.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Dream 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Vision 2016 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Blade 110 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
AirBlade 125 ( 2016 ) 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Winner 150 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
SH 2018 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Wave a 2017 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Sonic 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Lead 125 phiên bản 2019 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Pcx 150 phiên bản 2018 450.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Vario , Click thái phiên bản 2018 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Future 125 phiên bản 2020 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Winner X 2019 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Airblade 150 ( 2020 ) 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
SH 2020 450.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
SH mode 2020 mẫu mới 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Vision 2021 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết

 

Yamaha

C

l

assico

300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
CuXi 200.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Fino 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Jupiter 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Mio Ultimo-Mio 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Luvias GTX 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Nouvo LX 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Nouvo 5 SX 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Exciter 2010-2014 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Sirius-Sirius FI 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Nozza 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Fz 150 i 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Nozza Grande 2014-2019 450.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Nouvo FI 2015 (Nouvo 6) 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Exciter 150 (2015 – 2018) 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Acruzo 2015 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Janus 125 ( 2016) 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
NVX 2017 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Freego 2019 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Latte 2019 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Exciter 155 mẫu 2021 400.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết

 

Suzuki

Axelo 125 240.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Hayate 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Revo 220.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
SkyDrive 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Smash 110 220.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
X-Bike 220.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Viva 125-FI 220.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Sport 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Impulse 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Raider – Satria 150 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết

 

SYM

Attila Victoria 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Attila Elizabeth FI- Attila Elizabeth 350.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Excell 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Passing 250.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Shark 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Symphony 300.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết

 

Hãng Khác

Can-Am Spyder 500.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
kawasaki MAX 200.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết
Chevrolet Cruze LTZ 2.0 Diesel call 12 tháng Xem Chi Tiết
kawasaki-Z1000 450.000 VND 12 tháng Xem Chi Tiết